Rehabilitering av firemannsbolig i Rygge

Oppdragets omfang med beskrivelse:

 • Nedrivning og kasting av gammel kledning.
 • Montering av 10 cm. isolasjon i eksisterende bindingsverk utenfra og lekte ut ytterligere 5 cm samt montere 5 cm isolasjon. Isolasjon blir da 10cm + 5cm.
 • Montere ny vindsperre.
 • Montering av ferdig grunnet liggende kledning utvendig på huset og musebånd.
 • Male kledning med 3 strøk maling.
 • Bytte 27 stk. vinduer og 4 stk. verandadører og 1 stk. 2-fløyet hoveddør, inkl. foringer, karmer og belistning..
 • Bytte ventiler på veggene uten på kledningen.
 • Rive nåværende tak over innganspariet og bygge et nytt takk som stikker ut ca. 100cm. med skrånende vegger på sidene.
 • Bytte vindsky bord, montere beslag og male med 3 strøk.
 • Rive nåværende 4 stk. verandaer og bygge 2 stk. nye med nytt fundament. De blir langsgående i hver etasje med en skillevegg på midten.
 • Fjerne mur under veranda i 1.etg.
 • Legge tak som fra til-tak.no under verandabord i 2.etg. med takrenne og nedløp.
 • Montere trekkerør for TV og telefon til ringeklokker. 
 • Bytte 1 stk. ekstra vindu i muren i underetasjen